Lịch biểu diễn hàng ngày trong tuần

Lịch biểu diễn hàng ngày trong tuần

Lịch diễn hàng ngày trong tuần:

 - Buổi sáng từ 8h30’ đến 12h

 - Buổi chiều từ 14h đến 20h  là buổi diễn cuối cùng trong ngày 

 (Nhận biểu diễn tất cả các ngày nghĩ, lễ và ngày tết ngoài ra nếu cơ quan có nhu cầu chúng tôi sẽ đến tận nơi biễu diễnz